Politica de confidentialitate

  • Datele cu caracter personal solicitate in cadrul website-ului www.inita.ro sunt strict confidentiale. Conform legislatiei in vigoare, folosirea acestor date se va face numai in scopul declarat initial - respectiv gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor - si numai cu acceptul Clientului.

    Prin completarea de catre utilizatori a datelor solicitate se considera ca acestia isi dau acceptul neconditionat pentru folosirea a datelor personale in scopurile mai sus mentionate. De asemenea, Clientul are obligatia de a instiinta din timp Furnizorul, in cazul in care datele sale personale, existente in baza de date a Furnizorului, au suferit modificari, mai ales daca exista comenzi in derulare.

    Prin refuzul furnizarii datelor solicitate, Furnizorul este eliberat automat de obligatia de a onora orice comanda primita din partea Clientului.

    SC INITA 1996 SRL nu solicita, pe nici o cale - telefonic, SMS, e-mail - si in nici un caz, informatii confidentiale, precum parole ale conturilor bancare, date despre acestea, parole personale, etc. Solicitam Clientilor sa trateze cu suspiciune orice fel de mesaje de acest gen venite in numele sau pe seama SC INITA 1996 SRL.